Μελέτες Ανελκυστήρων

Οι ανελκυστήρες συνοδεύονται από πλήρη μηχανολογική μελέτη

μελετη ανελκυστήραΕίναι οι μελέτες στις οποίες υπολογίζονται και σχεδιάζονται όλες οι παράμετροι μιας εγκατάστασης ανελκυστήρα για την ανύψωση φορτίου ή ανθρώπων.

Στην μελέτη του ανελκυστήρα περιλαμβάνεται:

  • Κατασκευαστικό σχέδιο (κατόψεις, τομές, κλπ.)
  • Μηχανολογική & Ηλεκτρολογική μελέτη
  • Τεχνικές προδιαγραφές για τα υλικά

Με την ολοκληρωμένη μελέτη Ανελκυστήρα που σας προτείνουμε, έχετε πάντα τη βέλτιστη λύση που συνδέει την λειτουργικότητα της εγκατάστασης με την απόλυτο ταίριασμα στο χώρο για τον οποίο προορίζεται.

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία για την ενημέρωση σας:
Γενικές οδηγίες διαστασιολόγησης Υδραυλικών Ανελκυστήρων
Πληροφορίες για το φρεάτιο ανελκυστήρα