Η εταιρία Πετρόπουλος Σπυρίδων (Σπύρος)

Πετρόπουλος ανελκυστήρες (ασανσέρ) Αθήνα

Η εταιρία Πετρόπουλος Ανελκυστήρες βρίσκεται στην Αθήνα. Πετρόπουλος ανελκυστήρες (ασανσέρ) ΑθήναΗ εταιρία ιδρύθηκε το 1969 με αντικείμενο την τοποθέτηση (εγκατάσταση), συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό (ανακαίνιση) ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων.

Η πείρα που πηγάζει από την 45ετή παρουσία στο χώρο και οι 1.800 και πλέον εγκαταστάσεις στην Αθήνα αποτελούν εγγύηση για την ασφαλή και ποιοτική λειτουργία του ανελκυστήρα σας.

Στόχος της εταιρίας είναι η ικανοποίηση των πελατών της. Η επίτευξη του στόχου γίνεται με τα ακόλουθα βήματα :

  • Σχεδίαση του ανελκυστήρα βάσει των αναγκών και των επιθυμιών σας
  • η σωστή τοποθέτηση
  • η διαρκής τεχνική υποστήριξη μετά την παράδοση του έργου

Οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία της εταιρίας είναι

Επαγγελματισμός, διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις στο χώρο, εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες, τήρηση όλων των όρων της συνεργασίας

Ασφάλεια, πάνω από όλα πρέπει ο χρήστης του ανελκυστήρα να είναι ασφαλής και αυτό είναι επιτυγχάνεται με τη χρήση ποιοτικών υλικών σωστά τοποθετημένων και επαρκώς συντηρούμενων

Προσωπική επαφή με τον πελάτη, ο ανελκυστήρας σχεδιάζεται για τις απαιτήσεις του εκάστοτε κτηρίου τόσο στο μηχανολογικό – λειτουργικό κομμάτι όσο και στο αισθητικό μέρος.